Share This

Blockflöjt

När du spelar blockflöjt får du prova på att spela många musikstilar. Du får en enskild lektion i veckan och så snart det är möjligt får du spela i ensemble. När du kommit en bit på väg får du spela i flötstämman i ER orketern. Som blockflöjtist provar du på att spela alla storlekar av instrumentet, sopran, alt, tenor och basblockflöjt. Du får också prova på att spela en del andra tidiga instument som t.ex Krumhorn. De mer udda instrumenten får du låna av kulturskolan. Är du nyfiken, ta kontakt med Karin Lyeteg   som är lärare i blockflöjt.

Anmälan