Share This

Bruksgitarr

Man kan ha olika mål med sitt gitarrspelande. Man kanske vill bli klassisk gitarrist eller så vill man kanske bara kunna kompa sig själv eller några kompisar på akustisk gitarr.

På kursen får du lära dig att spela efter ackordanalys och hur man skriver enkla rytmer.
Viss form av enklare notläsning och tabulaturläsning förekommer också.

Vill man fortsätta att fördjupa sig efter ett tag och sedermera spela ex. klassisk gitarr eller el-gitarr finns det en möjlighet att vi kan fördela lärarresurserna.

Egen akustiskgitarr behövs och alla undervisning sker på Eric Ruuth i sal 9

Lärare: Magnus Wester
Telefon: 0734-357286