Share This

Piano

Du får lära dig notläsning, gehörsspel, ackord och samspel. Det finns även möjlighet att sjunga och ackompanjera sig själv.

Lektionerna äger rum på Eric Ruuth Kulturhus samt på skolor utanför centralorten.

Du behöver ha ett bra instrument hemma att öva regelbundet på.

Lektionstiden är 20 min. per vecka och terminen följer i stort sett ordinarie skolschema.

Det finns för närvarande kö till pianoundervisningen, vilket kan medföra väntetid.

 

Undervisar i piano gör:

Bengt Berglund, Lone Tang Koch, Staffan hallbeck och Felicia Carlberg Fahlgren.

Anmälan