SKRIVARVERKSTAN Sep13

Tags

Related Posts

Share This

SKRIVARVERKSTAN

Kursinformation:


En ny terminskurs i skrivande startar i höst på Eric Ruuth Kulturhus. Kursen riktar sig till ungdomar som tycker om att skriva och vill utforska sina förmågor. Deltagarna gör praktiska skrivövningar där de prövar olika textformer och genrer. De utforskar hur de kan uttrycka sig och vad de vill berätta. Under handledning och respons arbetar de fram sitt stoff och får uppleva författarens skrivprocess fram till färdig text. Terminen avslutas med uppläsning. Deltagarnas alster publiceras i en antologi som de får ta med hem. Allt skrivande sker på plats och är en fri konstnärlig aktivitet skild från övrigt skolarbete.