Share This

Suzuki

Undervisning enligt Suzukimetoden kan du få på FIOL och CELLO här på Eric Ruuth. Det var när den japanske pedagogen Suzuki förundrades över att spädbarn lärde sig tala spontant, utan någon egentlig undervisning, som han började fundera över hur detta gick till, och då byggde upp sin metod. Den grundar sig på att lyssna och härma samt daglig övning med en förälder.

Undervisningen bygger på att man har en individuell lektion (med barn, förälder och lärare), och en grupplektion i veckan.

Man kan börja från det år man fyller 5 år.

Vi som undervisar heter:

Karin Lyeteg (cello)

Karin Olsson (fiol, altfiol)

Ian Peaston (fiol, altfiol)

Anmälan