Share This

Trumpet

Trumpeten har det högsta registret av Bleckblåsinstrumenten. Trumpeten används i alla olika musikaliska sammanhang, Kammarmusik, Blåsorkester, Jazz, Rock och med fördel som soloinstrument.Undervisningen sker individuellt. Du kommer under din utbildning att få möjlighet att förkovra dig i alla dessa typer av musik. Redan efter en termin så blir du erbjuden att spela i nybörjarorkester. Där utvecklar du ditt samspel.

Din lärare i trumpet heter Joacim Andersson .

Tel. 0768-645013

Anmälan