Share This

Drama & Teater

I Kulturskolans teaterundervisning får eleverna egna erfarnheter av den konstnärliga processen och allt arbete som föregår en föreställning. Här får man öva sig i att både vara skådespelare och dramatiker.

Vi tränar oss i att tillsammans i
IMG_1552grupper skapa en historia, samla fakta, skriva manus, skapa scener, agera, arbeta med kläder, smink, scenografi och att marknadsföra vår föreställning. Vi övar oss även i att läsa och arbeta med manus både av klassiska författare och modernare dramatiker.

 

Hemsida 1943

Grunden vi jobbar med är kropp och rörelse, status, röst, gestaltning och rollanalys. Vi provar också på både att använda och att tillverka scenografi, kostym, rekvisita och smink. Redovisning av arbetet kan bestå av flera små gestaltningar eller en större vid läsårets slut för inbjuden publik.
Grupperna består av c.a 12 deltagare indelade efter ålder.

 

Lärare:

Lotta Korths tfn.  0734-357218

Fabian Fahlgren tfn. 0734-35703

Kostnad: 750 kr./termin

Anmälan